Blog

Vhodna vrata skozi čas

Ste ob odklepanju domačih vhodnih vrat ali ob občudovanju sosedovega novega vhoda že kdaj pomislili, kako so vrata sploh dobila izgled, po katerem jih prepoznamo danes? Ta silno zanimivi stavbni element pogosto jemljemo za samoumevnega, a je v našem življenju še kako pomemben. Ne samo, da nas ločuje od zunanjega sveta in nam tako zagotavlja varnost ter zasebnost, temveč ima tudi močno simbolno vlogo. Prehajanje skozi vrata nam pogosto pomeni konec nekega obdobja ali nov začetek. 

Kaj nam sporoča zgodovina razvoja vrat, o čem nam pripovedujejo njihove linije in detajli? Pridružite se nam na vznemirljivem popotovanju skozi zgodovino vhodov, in sicer vse od prazgodovinskih jam do ključavnice na prstni odtis

Vrata – tihi pripovedovalci zgodb

Vhodna vrata so eden od najopaznejših, pogosto pa tudi najprepoznavnejših arhitekturnih elementov objekta. Obenem so izraz kulture bivanja, človekovega odnosa do sveta in nenazadnje tudi individualnih potreb posameznika. Vrata tako pripovedujejo zgodbo o ljudeh, ki živijo ali so živeli za njimi. Tako imajo v mnogih družbah poleg simbolne tudi močno statusno in komunikacijsko vlogo. 

Ko so odprta, nas vabijo, da jih prestopimo in se tako podamo v nov svet ali celo v zasebno sfero nekoga drugega. Ko jih zapremo, pa predstavljajo mejo med našim lastnim in zunanjim svetom. Dajejo nam varnost, toplino in mir. 

O tem, kako zelo pomembno vlogo v naši kulturi predstavljajo odpiranje in zapiranje vrat ter prehajanje skoznje, priča že naš jezik. Mnogi zimzeleni pregovori in reki se namreč opirajo prav na simboliko vhoda ali izhoda, ki ponazarja konec ali začetek življenjskih poglavij, pa tudi naše odločitve, priložnosti in hrepenenja. Katera vrata v svojem življenju bomo odprli, katera zaprli ali pustili zaprta? Mnoga ostajajo dolga leta priprta ... Vhodna vrata so torej tudi element, s katerim svoje zgodbe simbolno razčlenimo na poglavja. Ob odprtih se veselimo novih priložnosti, zaprta pa nas ločijo od preteklosti. 

Ohranjena vrata v sebi lahko nosijo številne zgodbe, zrcalijo pa tudi podobo nekdanjih veličastnih stavb, ki jih je načel zob časa. V sodobnosti smo lahko priča mnogim strohnjenim ali razbitim vratom, s katerimi v pozabo utone tudi marsikatero obdobje. Na drugi strani pa je zgodovina pred našimi očmi oživljena v podobi obnovljenih starinskih vrat. 

Na začetku je bila le odprtina ... 

Zgodovina razvoja vhodnih vrat z mogočnimi portali unikatnih oblik je izjemna tako v arhitekturnem kot tudi v simbolnem smislu. Prav vsako obdobje je z izjemnimi ročnimi deli oblikovanja različnih materialov ustvarilo izjemna vrata, ki jih lahko še danes občudujemo širom sveta.  

Prvih vhodov seveda ni izdelal človek, temveč jih je ponudila kar mati narava. Šlo je za odprtine v jame, ki so našim prazgodovinskim prednikom nudile zavetje pred vremenskimi vplivi in zunanjimi sovražniki. 

Pogled iz jame skozi odprtino, ki predstavlja zgodnjo obliko vhoda.
Prvi vhodi niso imeli vhodnih vrat, temveč zgolj odprtino, ki jo je ponudila sama mati narava.

Razvoj zgodnjih bivališč v mlajši kameni in bronasti dobi je sprožil tudi rojstvo zgodnjih primerkov vrat. Slednji so bili izdelani iz materialov, ki so bili na razpolago v okolici posameznih bivališč.  

Prva lesena vratna krila si je človek izdelal iz brun, zanje pa uporabil tiste lesne vrste, ki so mu bile na razpolago. Najpogostejše so bile hrast, ceder, oljka, cipresa in brest. Prvotno so bila vratna krila vpeta v steno ali prag z dvema čepoma.  

Začetki beleženja zgodovine vrat sicer segajo v čas starega Egipta, torej skoraj 4000 let nazaj. Kakšne oblike so bila vrata te starodavne civilizacije, pričajo ohranjene žare ter upodobitve na slikah v egipčanskih grobnicah. Vznemirljive kamenčke v zgodovinski mozaik dodajajo tudi arheološke najdbe. 

Vzporedno z razvijanjem raznolikih vej arhitekture v različnih delih sveta so se razvijala tudi vrata. Snovalci so pričeli vse več pozornosti namenjati njihovi zasnovi in oblikovanju, posebej v prostorih in krajih posebnega pomena, kot so denimo vhodi v domove, svetišča, pokopališča in drugi objekti simbolnega pomena. Cilj razvoja vhodov je bil jasen: izžarevati večnost, veličastnost, bogastvo, moč in oblast.

Katera pa so najstarejša vhodna vrata, odkrita v Evropi?

Tudi v Evropi smo bili priča najdbam vrat, ki so nas popeljale daleč v preteklost. Pred približno desetletjem so v Zürichu med izkopavanjem temeljev za novo garažno hišo odkrili lesena vhodna vrata, za katera arheologi predvidevajo, da so stara okrog 5.000 let. Starodavna vrata iz topolovega lesa so trdna in elegantna z dobro ohranjenimi tečaji in izjemno zasnovo za držanje desk.

Najstarejša vhodna vrata v Evropi, stara okrog 5000 let.
V Švici so med izkopavanjem temeljev naključno naleteli na ena izmed najstarejših ohranjenih vhodnih vrat. Vir: http://edition.cnn.com

Varovalna in statusna funkcija vhodnih vrat sega daleč v zgodovino

Potreba po varnosti je vodila k utrjevanju bivališč in naselij, pri varovanju pa so seveda pomembno vlogo odigrali tudi varovani vhodi z mogočnimi vrati. In ko govorimo o obzidjih z zanimivimi vhodi, ne moremo mimo mogočnega mesta Babilon v južni Mezopotamiji, eni najpomembnejših zgodovinskih naselbin. Mesto je bilo obdano z mogočnim obzidjem, vanj pa so vodila velikanska mestna vrata, ki so v višino merila kar 28, v širino pa 11 metrov.

Velikanska mestna vrata v Babilonu
Vrata so predstavljala nek statusni simbol celotnega mesta Babilon.

Poleg izjemnih vrat, ki so omogočala dostop do srca mesta, pa je megalomansko babilonsko obzidje vsebovalo tudi skrivna in lažna vrata. Slednja so zavajala neželene obiskovalce. Celotno obzidje naj bi imelo vgrajenih kar okrog sto vrat, vsa pa so bila izdelana iz brona. 

Rimljani razvijejo sisteme odpiranja in dodatke, ki jih uporabljamo še danes

Tudi v obdobju Rimljanov je varnost naselbin igrala ključno vlogo in mogočni zidovi so rasli še naprej. Rimska civilizacija se je v zgodovino sicer zapisala tudi zaradi inovativnih inženirskih projektov. Vrata po načrtih rimskih mojstrov denimo uporabljamo še danes! V času Rimskega cesarstva so bila vhodna vrata iz brona ter v enokrilni, dvokrilni, drsni ali zložljivi izvedbi. Prav tako se je način odpiranja razlikoval glede na tip objekta. Na javnih stavbah so se namreč vrata odpirala navzven, na vhodih v domove pa navznoter. 

Najstarejša ohranjena vrata krščanske umetnosti.
Vrata v baziliko svete Sabine v Rimu veljajo za najstarejša ohranjena vrata krščanske umetnosti. Nastala so v 5. stoletju, izdelana pa so iz cedrovega lesa.

V rimski dobi se je pričel tudi razvoj ključavnic, zapahov in okov. Arheologi ključe in druge dele vrat iz tega obdobja namreč odkrivajo tako znotraj naselbin kot tudi v grobovih na prostorih nekdanjih kultnih mest. Vrata so bila zapahnjena s ključavnico z bronastim ali železnim okovom okrogle oz. kvadratne oblike, ki je bil na leseno osnovo pritrjen z žeblji. 

Vrata v srednjem veku

V času srednjega veka so prav tako rasla mogočna obzidja. Varnost je bila tako pomembna, da so mesta obdajala tudi dvojna ali celo trojna obzidja. Vhodi, ki so vodili skoznje, so bili majhni in težko dostopni, zapirala pa so jih mogočna in masivna hrastova vrata, do katerih so vodili dvižni mostovi ali strme stopnice. Dodatno varnost so zagotavljala kovinska vrata. 

Tudi na področju današnje Slovenije so prisotna številna srednjeveška obzidja: piransko, koprsko, mariborsko in ljubljansko obzidje.

Ljubljana je bila denimo na začetku 15. stoletja precej veliko mesto, obdano z obzidjem, ki so ga postopoma dograjevali in utrjevali. Ljubljansko obzidje je imelo 6 vrat: 

  • Vzhodna ali Karlovška vrata, 
  • Vhodna vrata na Ljubljanici, 
  • Nemška vrata, 
  • Vicedomska vrata, 
  • Špitalska vrata in 
  • Kloštrska vrata. 

V renesančnem obdobju se razvije edinstven slog vrat 

V renesančnem obdobju, ko sta svoje mojstrovine ustvarjala tudi Michelangelo in Da Vinci, so se razvile nove tehnike oblikovanja. V tem obdobju so za izdelavo vrat zelo pogosto uporabljali bron, ki so ga kiparski mojstri izoblikovali v dovršene modele vratnih plošč. Med najbolj znane tovrstne primere spadajo tudi južna stranska vrata krstilnice Svetega Janeza v Firencah. Slednja je okrog leta 1330 po naročilu izdelal Andrea Pisano, sestavlja pa jih 28 osupljivih plošč, ki prikazujejo življenje Svetega Janeza.

Prikaz zlatih plošč na vratih krstilnice Svetega Janeza v Firencah.
Andrea Pisano je na 28-ih vratnih ploščah prikazal celotno življenje Svetega Janeza

Kakšna vrata pa so bila najzgodnejše poznana na Slovenskem?

Najstarejša znana vrata na Slovenskem so imela izjemno enostavno zasnovo brez poslikav ali rezbarij. Bila so pletena ali izdelana iz masivnih tesanih desk. Zaradi varnosti so se odpirala navznoter, sprva pa so bila tudi precej nizka in ozka. Skozi čas so vratne odprtine seveda zrasle, skupaj z njimi pa so se povečala tudi vhodna vrata. 

Preprosta starinska vhodna vrata na nedokončanem objektu.
Ena izmed starejših vhodnih vrat na Slovenskem z enostavno zasnovo in brez poslikav.

Vrata na Slovenskem skozi odsev prostora in časa 

V 18. in 19. stoletju so vrata poleg praktične vloge pričela dobivati tudi vse izrazitejšo estetsko. V njihovi zasnovi so razvidni regionalni razločki, večkrat v skladu s slogovnimi smernicami in pridihom prostora nastanka. Na oblike vrat so vplivali značilni lokalni materiali, posebnosti okolja ter razvoj mizarske, rezbarske, slikarske, kovaške in kamnoseške obrti v okolici.

Stara vaška vhodna vrata.
Slike starih vaških vhodnih vrat na Slovenskem, od katerih vsaka pripoveduje svojo zgodbo. 

Premožnejša, kot je bila družina, boljša vhodna vrata si je lahko privoščila in z njimi pokazala svoj status ter družbeno vlogo. Oblikovno poudarjena vrata so tako postajala vedno pomembnejša sestavina celotnega pročelja hiše. Estetski poudarki so se iz zunanjosti pričeli seliti tudi v notranjost, in sicer na obokane veže, mogočna notranja stopniščna, sobna in pohištvena vrata. 

Podeželske domačije so poleg hiše sestavljala tudi različna gospodarska poslopja. Hlevi so bili najpogosteje opremljeni s preprostimi lesenimi vrati, kašče, repnice ali vinske kleti pa z železno-kovanimi vhodi. Vhodna vrata so bila obenem pogosto obdana z lesenimi ali kamnitimi portali. 

Ljudje so nova vhodna vrata sicer naročali v svojem primarnem okolju, torej pri posameznikih, ki so bili vešči dela in so znali želje naročnikov udejaniti. Tako so v delavnicah lokalnih mojstrov nastajala vrata, ki so bila resda podobna drugim v okolici, a so bila hkrati unikatna in so tako pripovedovala zgodbo točno določenega poslopja. 

Bogastvo dekorativnih elementov

Pomemben dekorativni element vrat so bile kovane letve različnih oblik in pilastri med vratnimi krili, ki so bili kanalizirani ali rezljani z motivi luskastih, cikcakastih, pleteninastih, svedrastih ali diamantnih nizov. Tisti, ki si niso mogli privoščiti rezljanih vrat, so včasih na gladke površine narisali vzorce, ki so ustvarili lažen vtis, da gre za rezljano površino. Da bi motive še poudarili, so mojstri rezljane dele vrat pogosto pobarvali s kontrastnimi barvami. 

Detajl starinskih vhodnih vrat
Mojstri so rezljane dele vrat prebarvali s kontrastnimi barvami.

V splošnem lahko ugotovimo, da se je v prejšnjih stoletjih na Slovenskem razvila široka paleta različnih slogov vhodnih vrat, od gladkih do vrat s kasetami in raznoliko motiviko. Za vsa območja je bila značilna simetrija glede na osrednjo os, pri kasetiranih vratih pa razdelitev vratnega krila na tri različna polja z dovršenimi rezbarskimi deli. Motivika je najpogosteje izvirala iz svetopisemskega sveta, saj so snovalci pri oblikovanju posnemali prizore na cerkvenih oltarjih. 

Pogosto so bila vrata ali portali nad vrati označeni z individualno oblikovanimi znaki, izveski ali napisi, ki so nakazovali na dejavnosti družine. Kot simbol gostinske dejavnosti so vrata gostilne krasili vinska trta, kozarec ali steklenica. 

Tudi notranja vrata so imela posebno vlogo

Vrata v notranjosti objektov so razkrivala pomen in vlogo prostorov, ki so se odpirali za njimi. Tako so bila najbolj estetsko dovršena tista vrata, ki so bila povezana z vežo in glavnim bivalnim prostorom. Notranja vrata so bila oblikovno izrazitejša tudi v stavbah posebnega pomena, denimo v mestnih hišah ali knjižnicah.  

Za izdelavo notranjih vrat so stare kmečke družine tradicionalno uporabljale več vrst lesa in tudi najele najboljše izdelovalce. Vrata so bila namreč pomemben del celotne ureditve notranjih prostorov. Običajno so notranja vrata oplemenitili z barvanjem, poslikavami, rezbarijami ali dodajanjem steklenih polnil. 

Vhodna vrata danes – simbolika, novi materiali in pametni sistemi odklepanja

Tudi v dobi hitrega, industrijskega in kasneje tehnološkega razvoja so vhodna vrata ohranila močno simbolno vlogo. Skupaj z ostalimi deli vhoda namreč predstavljajo enega najvidnejših elementov objekta, ki na mimoidoče in obiskovalce lahko naredi izjemen vtis. 

Seveda pa so se vzporedno z razvojem na drugih področjih spremenile tudi potrebe in trendi, povezani z vhodi. Prodor novih oblikovnih smernic je prispeval k raznolikosti oblik,  izjemnemu pomenu varnosti pa so se pridružili izolativnost, preprosto vzdrževanje in dolgoročna vzdržljivost materialov.  

Tako so se lesu in drugim tradicionalnim materialom za izdelavo vhodnih vrat pridružili PVC, aluminij in številne zanimive kombinacije materialov, od katerih ima vsak svoje prednosti in pomanjkljivosti. Prav tako pa so se izpopolnjevali tudi drugi elementi vrat, denimo okovje in seveda ključavnice, ki so postajale vse zanesljivejše in varnejše pred spretnimi rokami in orodji nepridipravov. 

V zadnjih letih so se tako več tisoč let staremu klasičnemu načinu odklepanja vhodov pridružile napredne pametne ključavnice, ki nam omogočajo, da svoja vhodna vrata odpremo s pomočjo prstnega odtisa, numerične kode ali celo pametnega telefona. 

V zadnjih 15 letih smo priča bliskovitemu napredku pametnih sistemov za odklepanje vrat. Vodilni izdelovalci vrat namreč vsako leto predstavijo še naprednejše in predvsem zanesljivejše načine za varno vstopanje v dom, ki tradicionalne ključe počasi, a vztrajno odrivajo v zgodovino. Zadnji hit na tem področju trenutno predstavljajo biometrični čitalci prstnih odtisov, pridružujejo pa se jim tudi sistemi za prepoznavanje obraza. 

Pametni sistem za odklepanje modernih vhodnih vrat brez ključa.
Pametni sistem odpiranja vhodnih vrat omogoča preprosto odklepanje brez ključa.

Unikatnost prstnega odtisa in vse večja dovršenost globinskih 3D čitalnikov prstnih odtisov zagotavljata izjemno raven varnosti, hkrati pa zavidljivo praktičnost, saj prst postane virtualni ključ, tistega v fizični obliki pa ni treba več neprestano nositi s seboj in se bati, da bi se kje izgubil. 

Kateri material je favorit pri izbiri modernih vhodnih vrat?

Les še vedno med najpomembnejšimi materiali 

Les za izdelavo vhodnih vrat uporabljamo že več tisoč let. Z izdelki iz lesa se srečamo praktično na vsakem koraku, saj gre za naraven material, ki ga industrija in oblikovalci vseskozi na novo odkrivajo. 

Les namreč kot naraven material pričara nezamenljiv šarm, hkrati pa ustvarja ugodno, prijetno bivanjsko klimo, ki znatno pripomore k dobremu počutju. Lesena vrata krasijo tako vhode v hiše kot tudi garaže ali stranske vhode. 

Oblikovni razvoj lesenih vrat, tako vhodnih kot tudi notranjih, v zadnjih letih beleži precej sprememb. Če so v preteklih obdobjih sploh na večjih in bogatejših objektih navduševala mogočna, seveda masivna vhodna vrata s številnimi unikatnimi elementi, se v novejšem obdobju vse bolj spoznavamo s čistejšim, enostavnejšim, celo minimalističnim oblikovanjem.   

Ob upoštevanju tradicije in novejših trendov tako večina proizvajalcev v svojem asortimanu lesenih vhodnih vrat nudi obširno paleto enostavnih trendovskih modelov, pa tudi modele rustikalnih oblik. Prav klasične oblike vrat v leseni izvedbi se še posebej lepo podajo starejšim ali podeželskim objektom s tradicionalnimi rustikalnimi elementi. 

Vhodna vrata v kombinaciji aluminija in lesa – odličen kompromis med tradicijo in kakovostjo

V želji po spajanju tradicije z modernimi pristopi so proizvajalci pričeli na moderen način združevati naravne in umetne materiale. Da bi ohranili toplino lesa, hkrati pa vratom omogočili izjemno zaščito pred vremenskimi vplivi, so pri izdelavi vrat pričeli združevati les in aluminij. Tako so nastala lesena vrata z zunanjo oblogo iz aluminija, spoj brezčasne klasike z modernostjo in tehnološko naprednostjo. 

Prednost takšne izdelave se skriva v optimalnem kompromisu med klasično estetiko in vzdržljivostjo ter preprostostjo vzdrževanja. Aluminij na zunanji strani vrat namreč nudi odlično zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi, omogoča enostavno čiščenje in druge postopke vzdrževanja, hkrati pa zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Na notranji strani se nahaja les, ki vhodna vrata navda s prepoznavno domačno toplino in ustvari ugodno bivanjsko klimo. 

Vhodna vrata iz umetnega materiala – bliskovito do izjemne popularnosti

V novejšem obdobju smo se potrošniki dodobra spoznali tudi z vrati iz umetne PVC mase. Zaradi dobre zvočne in toplotne izolativnosti, ugodne cene, enostavnega vzdrževanja ter dolge življenjske dobe je plastika kot material za vhodna vrata v zelo kratkem obdobju postala močna konkurenca lesu. 

Delež PVC vrat na trgu je še vedno izjemno visok, a se postopno zmanjšuje. Med razlogi za nazadovanje trenda velja izpostaviti predvsem slabše lastnosti tovrstnih vrat na temperaturne razlike ter vse večjo ekološko ozaveščenost kupcev, ki se raje odločajo za okolju prijaznejše materiale, kot sta les in aluminij. 

Aluminijasta vhodna vrata so stilska, varna in energetsko učinkovita rešitev

Vhodna vrata iz aluminija smo sprva lahko uzrli predvsem na industrijskih in večstanovanjskih objektih, ker pa ima aluminij v primerjavi z drugimi materiali veliko prednosti, je z razvojem in uporabo novih tehnologij postal izjemno popularen tudi kot material za vhode v stanovanjske objekte. Prav tako so vhodna vrata iz aluminija spodbudila razvoj novih oblikovnih slogov, tako da danes v veliki meri krojijo trende oblikovanja vhodov iz vseh materialov. S svojimi modernimi in prečiščenimi linijami narekujejo tudi razvoj inovativnih dodatnih elementov ter se združujejo s pametnimi sistemi odklepanja.

Bela ALU vhodna vrata
Aluminijasta vhodna vrata se lepo podajo tudi vhodu, obdanemu z lesom.

Aluminij ekološki material, ki ima številne prednosti. 

Vhodna vrata iz aluminija imajo številne prednosti. Odlikujejo jih namreč izjemna odpornost na vremenske vplive ter odlična toplotna in zvočna izolativnost, zato predstavljajo zanesljivo izbiro, ki vsako leto prepriča več kupcev. 

Predvsem v razvitih državah, kjer se aluminij pri izdelavi vhodnih vrat uporablja že več kot desetletje, so uporabniki že dodobra spoznali prednosti aluminijastih vrat, zato so slednja marsikje že postala prva izbira tistih, ki prenavljajo vhode ali gradijo nove stanovanjske objekte. 

Aluminij kot material zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in omogoča praktično neomejene možnosti oblikovanja. Obenem ga je mogoče v celoti reciklirati, s čimer alu vhodna vrata predstavljajo tudi ekološko izbiro. 

Aluminijasta vhodna vrata prav tako spadajo med dovršene izdelke na višji cenovni ravni. Proizvajalci, ki se podajo v ta segment, z obsežno ponudbo modelov, natančno obdelavo ter široko paleto barv in dodatne opreme zadovoljijo tudi najzahtevnejše kupce, ki želijo za svoj vhod nekaj res posebnega. Seveda pa z napredkom tehnologije alu vrata postajajo vse dostopnejša. Veliko proizvajalcev tako nudi tudi modele v akciji ali salonske modele, ki strankam omogočajo nakup prvovrstnih izdelkov po občutno nižjih cenah. 

Ne smemo pa pozabiti niti na varnost, ki jo zagotavljajo alu vhodna vrata. Ta namreč v kombinacijami s protivlomnimi tehnologijami zagotavljajo najvišjo stopnjo varnostne zaščite, ki varuje tako pred naključnimi vlomilci kot tudi pred profesionalnimi nepridipravi. 

Varnost vrat je še posebej pomembna v večstanovanjskih objektih

Za lastnike stanovanj v blokih in drugih večstanovanjskih stavbah so protivlomna vrata zelo pomembna, saj vrata v stanovanje predstavljajo edino obrambo pred vlomilci. Protivlomna vrata so izdelana iz močne jeklene konstrukcije, lesenih oblog in izolacije, opremljena pa so s protivlomno ključavnico in varnostnim cilindrom. Ti elementi predstavljajo vlomilcem praktično nepremostljivo oviro. 

Ključavnica in kljuka protivlomnih vrat
Protivlomna vrata so zanesljiva obramba pred vlomilci.

Steklo v dom prinese svetlobo, vratom pa doda prefinjenost

Vhodna vrata z vložki iz stekla so odličen način, da vhod popestrimo z dodatnim ščepcem elegance, posebej ker lahko že majhnimi steklenimi površinami pričaramo zanimive igre svetlobe in senc. Alu vrata in steklo predstavljajo odlično kombinacijo kakovosti in naprednega dizajna. Ker je steklo mogoče oblikovati v najrazličnejših oblikah, proizvajalcem, seveda pa tudi strankam, omogoča še več edinstvenih dizajnov vrat, s čimer še razširi že tako izjemno široke možnosti personalizacije, ki jo kot vsestranski in kakovosten material zagotavlja aluminij. Med zadnje trende sodi steklo z gravurami in motivnimi vzorci.

Kakovostna alu vhodna vrata Inotherm

Družinsko podjetje INOTHERM je bilo ustanovljeno leta 1991, ko je nastala steklarna, ki je izdelovala izolacijska termopan stekla. Po letih naglega razvoja je podjetje leta 1998 dejavnost razširilo in med prvimi v Sloveniji pričelo izdelovati alu vhodna vrata višjega cenovnega razreda. Prodajno smo se že na začetku tovrstnega delovanja usmerili na zahtevnejša zahodnoevropska tržišča, kjer je bil trend uporabe vhodnih vrat na zasebnih objektih že prepoznaven in v porastu. 

Danes smo na trgu znani predvsem po tem, da premišljen in izbran dizajn kronamo z vrhunskimi materiali, kakovostno izolacijo in zanesljivo protivlomno zaščito. Obenem svojim strankam omogočamo neštete možnosti personalizacije, s katerimi navdušujemo tudi najzahtevnejše kupce širom Evrope. 

Sodobna tehnologija obdelave nam omogoča, da linije, barve, vzorce in dodatke za vsaka alu vhodna vrata posebej prilagodimo na najrazličnejše načine. Širok nabor dizajnov obsega že naša osnovna ponudba, v kateri je kar preko 400 različnih modelov vrat, ki so razporejeni v več programov

INOTHERM razpolaga z modernimi proizvodnimi prostori, v katerih 250 zaposlenih na leto proizvede okrog 32.000 kosov unikatnih vhodnih ali stranskih vrat, ki so lahko v celoti izdelana po želji naročnika.

Vsaka zunanja vrata v osnovni ponudbi lahko namreč dodatno prilagodimo v skladu s strankinimi željami, pri čemer omejitev praktično ni. Naši oblikovalci in mojstri se namreč lahko v celoti prilagodijo kupčevim edinstvenim željam ter izdelajo unikatna vrata. Sam proces personalizacije je obenem popolnoma preprost, saj stranka svoja sanjska vhodna vrata lahko oblikuje kar prek spleta. To omogoča naš spletni konfigurator, s pomočjo katerega je dizajn vrat mogoče preveriti celo na domačem objektu ter se tako prepričati, da je izbira res prava! 

Vhodna vrata INOTHERM se ponašajo z odličnimi varnostnimi in izolativnimi lastnostmi.

Vrata kot naš večni spremljevalec

Skozi članek ste lahko razbrali, kako pestro, večplastno in predvsem neskončno zanimivo vlogo ima lahko tako vsakdanji predmet, kot so vhodna vrata. Ker predstavljajo stavbni element, ki nas spremlja že tisočletja, v sebi nosijo zgodbe človeškega razvoja in tehnološkega napredka, pričajo o razvoju estetike in arhitekturnih trendov skozi čas, obenem pa s svojo opaznostjo in neštetimi možostmi oblikovanja omogočajo ljudem, da izrazijo svoj osebni slog, ki bo goste nagovoril že na vhodu v objekt. 

Vhodna vrata naših domov so skozi zgodovino ohranila svojo primarno vlogo – ločevanje javnega prostora in zasebne sfere, med katerima vsi dnevno prehajamo. Element prehajanja se je vtisnil tudi v našo kulturo, v kateri vrata tvorijo bogat metaforični element in še dodatno dokazujejo, da so za mnoge morda res samoumevna, a imajo kot univerzalni element v življenju vsakega izmed nas več izjemno zanimivih vlog.

Ste izvedeli vse, kar potrebujete?

Seveda, ta stran me je prepričala
Zanima me samo še nekaj malenkosti
Za končno odločitev potrebujem več podatkov
Z vsebinami na strani si težko pomagam
Predstavljene informacije so nekoristne

Zahvaljujemo se za vašo oceno!

Oceno za to stran ste že oddali.