Garancija

Inotherm garancija vam zagotavljajo zanesljivost, trajnost in vsakodnevno zadovoljstvo ob uporabi vhodnih vrat.

Odlična konstrukcijska stabilnost, izjemna toplotna izolativnost in popolna varnost je pri Inothermu samoumnevna. Veliko število prejetih nacionalnih in mednarodnih certifikatov, je dokaz vodilne vloge pri razvoju in izdelavi najsodobnejši vhodnih vrat. Prepričani smo v naše izdelke in storitve. Zato dajemo garancijo, ki presegajo normative na trgu.

Za dobavljen izdelek priznavano sledečo garancijo:

3 LETA

 • Na brezhibno delovanje vgrajenega okovja in drugih gibljivih delov.
 • Na brezhibno delovanje vgrajenih elektronskih komponent.

5 LET

 • Na zrakotesnost termoizolacijskih stekel.
 • Na odpornost pri držalih in kljukah iz nerjavečega jekla, v primeru, da ni mehanskih poškodb ali sprememb videza površine, ki so posledice vplivov okolja.

10 LET

 • Na fukcionalnost izdelka - brezhibno delovanje in tesnenje.
 • Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju razpok na površinah, eloksiranih in prašno barvanih profilov vrat iz aluminija.

30 LETNO ZAGOTOVILO

 •  Inotherm zagotavlja, da lahko izdelke vedno znova po potrebi servisira in dobavi nadomestne dele ter s tem omogoča tudi do 30-letno brezhibno delovanje oz. življenjsko dobo. Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, ki vizualno niso enaki prvotno vgrajenemu delu, imajo pa enako funkcijo. Elektronske komponente so izvzete. Storitve, ki so potrebne za ohranitev brezhibnega delovanja oz. potreben material, delovne ure ipd. se obračunajo po veljavnem ceniku na dan oprave servisa.

UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Garancija se uveljavlja pisno pri prodajalcu reklamiranega izdelka ali pri proizvajalcu na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na spletni povezavi:

https://www.inotherm.si/servis/

V vseh primerih je obvezna navedba AB identifikacijske številke vrat, ki jo najdete na vratnem krilu.

GARANCIJA NE VELJA,

Garancija in jamčevanje za napake na produktih ne veljata v naslednjih primerih:

 • Če izdelek ni vzdrževan skladno z navodilom za uporabo, ki ga je kupec prejel od prodajalca, ali pri
  vzdrževanju izdelkov niso bila upoštevana navodila proizvajalca za vzdrževanje in nego produktov.
 • V primeru, da je storitev montaže, zamenjave, servisa ali nastavitev opravljala oseba, ki ni pooblaščena
  s strani prodajalca.
 • Za pomanjkljivosti, ki jih na izdelek povzročijo nenormalni vplivi gradbenega objekta.
 • Če je bilo reklamirano blago, kljub predhodno ugotovljenim napakam, na izrecno željo kupca vgrajeno,
  pa je prodajalec želel napako pred vgradnjo odpraviti.
 • Če je izdelek pred ali po vgradnji izpostavljen ekstremnim vremenskim razmeram (slani vodi,
  agresivnim plinom ali zračni vlagi višji od 70%).
 • V primeru nestrokovne in nasilne uporabe (udarci, odrgnine, čiščenje), ter v primeru spremembe videza
  površine, ki so posledica vplivov okolja in onesnaževanja, kot v primerih višje sile (naravne nesreče,
  eksplozije, požara, neurja…).
 • Če je napaka posledica posega (montaža, zamenjava, servis, nastavite ipd.) nepooblaščene osebe v
  produkte in vse dodatne artikle, ki so vezani na produkt (okovje, mehanizmi za odpiranja, steklo…).
 • Če kupec zahteva izdelavo elementov v dimenzijah, ki jih proizvajalec ne priporoči in niso v skladu s
  tehničnimi normativi in predpisi proizvajalca.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijska doba teče od dneva izdaje računa za dobavljeni izdelek. Blago je izročeno z dnem podpisa zapisnika o prevzemu blaga.

V garancijski dobi proizvajalec poskrbi za brezplačno odpravo pravočasno in pravilno reklamiranih pomanjkljivosti na izdelku in za zamenjavo delov izdelka.

Če blago, za katero je izdana garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v tem garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak. Napake se odpravijo v roku 30 dni. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od kupca prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec kupcu brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Če proizvajalec v navedenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Ne glede na navedeno lahko kupec zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Republika Slovenija

Veljavno od 1.5.2022.